BÜLENT SALDERAY

İstiklalden İstikbale,

Tuval Üzerine Karışık Teknik 50x50cm, 2021

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi