HÜLYA SEZGIN

 Çanakkale’ye minnet ,

 Yağlı boya  48x36 cm. 2021

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi