DOĞA EZGİ AYİSİT

Asfalt, 2020

Tuval Üzerine Transfer , 185x100 cm

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi