EBRU CERŞİT

Gayri-meşru, 2019

Dijital Kolaj, 100x150cm

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi