HATİCE DİLEK ÇOKOVA

Kyme’nin Çığlığı l, 2020

Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x60 cm

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi