NEVİN KUŞGÖZ

‘’Kaotik’’, 2020

Tuval üzerine, akrilik boya, 80x100 cm

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi