SONGÜL DALGAKIRAN

Each One Like Another, 2019

Fotoğraf, Değişken Boyutlar

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi