SONGÜL DALGAKIRAN

Buradaydım, 2020

Fotoğraf, Değişken Boyutlar

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi