TUĞÇE ŞİMŞEK

Kentin İçinden Görüntüler, 2020

Kolaj, 40x40 cm

© 2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi