DİLBER YILDIZ

Gözyaşım, 2018

Tekstil, Türkiye

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi