ERKAN ÇİÇEK

Gözyaşı, 2022

Fotoğraf, Türkiye

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi