GÜLTEN DEMİR BİLEN

Bir Hilâl, 2022

Sulu Boya, Türkiye

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi