HAMİD MAHARRAMOV

Kız Kulesi, 2019

Kâğıt Üzerine Mürekkep, Azerbaycan

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi