MEHMET AKİF KAPLAN

Hilalin Gölgesinde, 2022

Guaj Boya, Türkiye

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi