MELAHET İSMAYIL

Yarım Kalmış Arzular, 2021

Yağlı Boya, Azerbaycan

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi