MÜNÜRE ASLAN

Son Mektup, 2022

Sulu Boya, Türkiye

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi