NİGÂR ARİF

Etüd, 2022

Yağlı Boya, Azerbaycan

© 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi